תרומה

  על בגדים ופנימיות הסמיכות בין עיסוק הפרשה בשמן המאור לבין עיסוקה בבגדי הכהונה, מאיר את עיננו לקשר בין הבגד לנפש – בין הפנים והחוץ, ובין פרשת תצווה לפורים תחיה הורביץ מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”א אדר תשע”ז, 09/03/2017 שני הפסוקים הראשונים הפותחים את פרשת תצוה, עוסקים בהכנת שמן המאור למנורת המקדש. היינו …

Read more

  המתכון להשראת שכינה אחר סדרת גילויי שכינה בדמות ניסים ומאורעות המגיעים מלמעלה, מתמודד העם לראשונה עם אתגר הדורש ממנו מעורבות ופעלתנות שיאפשרו את השראת גילוי השכינה והורדתה על ידי רצונם וצעדיהם. נעמי דעדוש מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ד אדר תשע”ז, 02/03/2017 התורה מקדישה לא פחות מחמש פרשות למשכן: תרומה, תצווה, כי-תישא, ויקהל …

Read more

פרשת תרומה: כיצד מוכיחים? הרב שוקי רייך מהי הדרך הנכונה לאמירת דברי תוכחה וכיצד קשור לכך ארון ברית ה´? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ב אדר א´ תשע”ו, 11/02/2016 פעמים רוצה היה זקני להסביר לצעירי הצאן מה בין דורו לדורנו ומשום שלא רוצה היה לומר דברים קשים בדרך של תוכחה, אומר היה דברים קשים בדרך …

Read more

שלא יספרו לכם סיפורים הרב בנג’י מאיירס  דווקא לאחר תיאור הברית שכורת הקב”ה עם בני ישראל, מפסיקה התורה לספר על מסע בני ישראל במדבר ועוברת לתאר את מלאכת המשכן. מדוע? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ט שבט תשע”ה, 18/02/2015 נשאלת השאלה כיצד קהילה נבנית ומהם הצרכים הבסיסיים להקמת חברה? כמדומני שהתשובה טמונה בפרשיות הראשונות של …

Read more