תרומה

אישה ופרשה: תצוה תשע”ז

  על בגדים ופנימיות הסמיכות בין עיסוק הפרשה בשמן המאור לבין עיסוקה בבגדי הכהונה, מאיר את עיננו לקשר בין הבגד לנפש – בין הפנים והחוץ, ובין פרשת תצווה לפורים תחיה הורביץ מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”א אדר תשע”ז,

Read More

אישה ופרשה: תרומה תשע”ז

  המתכון להשראת שכינה אחר סדרת גילויי שכינה בדמות ניסים ומאורעות המגיעים מלמעלה, מתמודד העם לראשונה עם אתגר הדורש ממנו מעורבות ופעלתנות שיאפשרו את השראת גילוי השכינה והורדתה על ידי רצונם וצעדיהם. נעמי דעדוש מדור פרשת השבוע של אתר כיפה,

Read More

אור תורה: תרומה תשע”ו

פרשת תרומה: כיצד מוכיחים? הרב שוקי רייך מהי הדרך הנכונה לאמירת דברי תוכחה וכיצד קשור לכך ארון ברית ה´? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ב אדר א´ תשע”ו, 11/02/2016 פעמים רוצה היה זקני להסביר לצעירי הצאן מה בין דורו לדורנו

Read More

אור תורה: פרשת תרומה

שלא יספרו לכם סיפורים הרב בנג’י מאיירס  דווקא לאחר תיאור הברית שכורת הקב”ה עם בני ישראל, מפסיקה התורה לספר על מסע בני ישראל במדבר ועוברת לתאר את מלאכת המשכן. מדוע? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ט שבט תשע”ה, 18/02/2015 נשאלת

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.