תשע"ו
Rabbi Shlomo Vilk

שבע יפול צדיק וקם הרב שלמה וילק   יתברך הא-ל המוכיח לנו שוב ושוב כי צריך להראות חולשה, ויש להודות על חטא, ואין צדיקים תמימים ואין דעת תורה אחת. בכל מקום בו מנסה מאן דהו לומר דעה אחת, קו אחד, אמת אחת, צדיק אחד, מפלגה אחת, מיד קמה עליו רוח ישראל המרבה שלום בעולם רק ע”י …

Read more

מדוע נאסר לאכול מפרי עץ הדעת? הרב שלמה ריסקין   המאבק בין הדמויות בסיפור גן עדן הוא תמצית המאבק האנושי שבכל דור ודור, שעניינו: האם אני מוכן לכוף את עצמי לסמכות דתית-חוקתית גבוהה יותר, או שמא אני מבכר להכריז כי אני הוא הסמכות הקובעת לגבי עצמי מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ד תשרי תשע”ו, 07/10/2015 …

Read more