5775

אור תורה: כי תבוא

מה החלק של העבר בקבלה לעתיד? חנה גודינגר (דרייפוס)  שתשובה עמוקה אמנם מסתכלת קדימה ומבקשת לנהוג מעכשיו על פי רצון ה’ והטוב הגלוי, אך היא גם כזו שמבקשת לאסוף את העבר. לספר את העבר באופן חדש מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט אלול תשע”ה, 03/09/2015 פרשת השבוע שלנו פותחת בפרשיית ביכורים, מצווה שאמנם מכונה שוב …

Read moreאור תורה: כי תבוא

"Shabbat Shalom" – Ki Tavo 5775

Parshat Ki Tavo (Deuteronomy 26:1 – 29:8) Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – The covenant of which we read in our portion of Ki Tavo began to be described some 16 chapters ago in the portion of Re’eh—with the blessings which were to be on Mount Gerizim and the curses on Mount Ebal—and concludes with the …

Read more"Shabbat Shalom" – Ki Tavo 5775

“Shabbat Shalom” – Ki Tavo 5775

Parshat Ki Tavo (Deuteronomy 26:1 – 29:8) Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – The covenant of which we read in our portion of Ki Tavo began to be described some 16 chapters ago in the portion of Re’eh—with the blessings which were to be on Mount Gerizim and the curses on Mount Ebal—and concludes with the …

Read more“Shabbat Shalom” – Ki Tavo 5775

אור תורה: כי תצא

RIVKY YISRAELI

האם יש עניין רוחני לחקור את שורשיהן וסביבותיהן של המצוות? רבקי ישראלי  בימינו ראוי שהמושגים “נאמנות” ו”אחריות” יחליפו את המושג “מחויבות”. אדם נאמן זה אדם שיש בו אמון ויש לו אמון. ואם מוטלת אחריות על אדם, סימן הוא שהוא ראוי לשאת באחריות זו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”א אלול תשע”ה, 26/08/2015 אחת המצוות …

Read moreאור תורה: כי תצא

"Shabbat Shalom" – Ki Tetze 5775

Parshat Ki Tetze (Deuteronomy 21:10 – 25:19) Rabbi Shlomo Riskin   Efrat, Israel – “An illegitimate person shall not enter into the congregation of the Lord; even his tenth generation shall not enter into the congregation of the Lord”  (Deut. 23:3) One of the most difficult biblical laws to understand is that of the mamzer, the …

Read more"Shabbat Shalom" – Ki Tetze 5775

“Shabbat Shalom” – Ki Tetze 5775

Parshat Ki Tetze (Deuteronomy 21:10 – 25:19) Rabbi Shlomo Riskin   Efrat, Israel – “An illegitimate person shall not enter into the congregation of the Lord; even his tenth generation shall not enter into the congregation of the Lord”  (Deut. 23:3) One of the most difficult biblical laws to understand is that of the mamzer, the …

Read more“Shabbat Shalom” – Ki Tetze 5775

"Shabbat Shalom" – Shoftim 5775

Parshat Shoftim (Deuteronomy 16:18 – 21:9) Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel –  “When you march up to attack a city, make its people an offer of peace.” (Deuteronomy 20:10) The winds of war emanating from last summer’s ”Operation Protective Edge” have subsided, but we still hear loud and clear the raucous shouts at the United Nations, …

Read more"Shabbat Shalom" – Shoftim 5775

“Shabbat Shalom” – Shoftim 5775

Parshat Shoftim (Deuteronomy 16:18 – 21:9) Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel –  “When you march up to attack a city, make its people an offer of peace.” (Deuteronomy 20:10) The winds of war emanating from last summer’s ”Operation Protective Edge” have subsided, but we still hear loud and clear the raucous shouts at the United Nations, …

Read more“Shabbat Shalom” – Shoftim 5775

Font Resize
Contrast