5775

אור תורה: כי תבוא

מה החלק של העבר בקבלה לעתיד? חנה גודינגר (דרייפוס)  שתשובה עמוקה אמנם מסתכלת קדימה ומבקשת לנהוג מעכשיו על פי רצון ה’ והטוב הגלוי, אך היא גם כזו שמבקשת לאסוף את העבר. לספר את העבר באופן חדש מדור פרשת השבוע של

Read More

“Shabbat Shalom” – Ki Tavo 5775

Parshat Ki Tavo (Deuteronomy 26:1 – 29:8) Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – The covenant of which we read in our portion of Ki Tavo began to be described some 16 chapters ago in the portion of Re’eh—with the blessings which

Read More

"Shabbat Shalom" – Ki Tavo 5775

Parshat Ki Tavo (Deuteronomy 26:1 – 29:8) Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – The covenant of which we read in our portion of Ki Tavo began to be described some 16 chapters ago in the portion of Re’eh—with the blessings which

Read More
RIVKY YISRAELI

אור תורה: כי תצא

האם יש עניין רוחני לחקור את שורשיהן וסביבותיהן של המצוות? רבקי ישראלי  בימינו ראוי שהמושגים “נאמנות” ו”אחריות” יחליפו את המושג “מחויבות”. אדם נאמן זה אדם שיש בו אמון ויש לו אמון. ואם מוטלת אחריות על אדם, סימן הוא שהוא ראוי

Read More

"Shabbat Shalom" – Ki Tetze 5775

Parshat Ki Tetze (Deuteronomy 21:10 – 25:19) Rabbi Shlomo Riskin   Efrat, Israel – “An illegitimate person [mamzer] shall not enter into the congregation of the Lord; even his tenth generation shall not enter into the congregation of the Lord”  (Deut.

Read More

“Shabbat Shalom” – Ki Tetze 5775

Parshat Ki Tetze (Deuteronomy 21:10 – 25:19) Rabbi Shlomo Riskin   Efrat, Israel – “An illegitimate person [mamzer] shall not enter into the congregation of the Lord; even his tenth generation shall not enter into the congregation of the Lord”  (Deut.

Read More

"Shabbat Shalom" – Shoftim 5775

Parshat Shoftim (Deuteronomy 16:18 – 21:9) Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel –  “When you march up to attack a city, make its people an offer of peace.” (Deuteronomy 20:10) The winds of war emanating from last summer’s ”Operation Protective Edge” have

Read More

“Shabbat Shalom” – Shoftim 5775

Parshat Shoftim (Deuteronomy 16:18 – 21:9) Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel –  “When you march up to attack a city, make its people an offer of peace.” (Deuteronomy 20:10) The winds of war emanating from last summer’s ”Operation Protective Edge” have

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.