5775

אור תורה: פרשת תולדות

החינוך השוויוני הוציא את עשיו איש שדה ויעקב כאיש תם הרב יוני הולנדר כשגדלו הנערים התגלו הבדלים עצומים ביניהם. חינוך שוויוני אפילו באותו הבית לא מבטיח תוצאות זהות. חנוך לנער על פי דרכו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ו חשון

Read More
Photo: Chaim Snow

“Shabbat Shalom” – Toldot 5775

Shabbat Shalom: Toldot (Genesis 25:19-28:9) Rabbi Shlomo Riskin  Efrat, Israel – “Rebecca [Isaac’s wife] conceived.  And the sons within her struggled (or agitated…” (Genesis 25:21-22) The next three Biblical portions deal with the jealousy, enmity and strife unto death between

Read More
Photo: Chaim Snow

"Shabbat Shalom" – Toldot 5775

Shabbat Shalom: Toldot (Genesis 25:19-28:9) Rabbi Shlomo Riskin  Efrat, Israel – “Rebecca [Isaac’s wife] conceived.  And the sons within her struggled (or agitated…” (Genesis 25:21-22) The next three Biblical portions deal with the jealousy, enmity and strife unto death between

Read More

אור תורה: פרשת חיי שרה

לא ניתן לבנות עתיד ללא עבר הרב שראל רוזנבלט האם העובדות ההיסטוריות הן חסרות משמעות? האם אין כל ערך לאמת היסטורית? השורה התחתונה בפרשת חיי שרה ברורה: לא ניתן לבנות עתיד ללא עבר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט חשון

Read More

Listening to Sarah’s Voice

  “Listening to Sarah’s Voice” by Dr. Jennie Rosenfeld Jerusalem Post Op-Ed –  9/11/2014 There are some places and situations where males, including rabbis, should never be present. One of them is a women’s mikveh. Period. I hate to write what might

Read More

“Shabbat Shalom” – Chayei Sarah 5775

Shabbat Shalom: Chayei Sarah (Genesis 23:1-25:18) Rabbi Shlomo Riskin  Efrat, Israel – “This is how the field and its cave became the property of Abraham as a burial site, purchased from the children of Heth.” (Genesis 23:20) We recently marked one

Read More

"Shabbat Shalom" – Chayei Sarah 5775

Shabbat Shalom: Chayei Sarah (Genesis 23:1-25:18) Rabbi Shlomo Riskin  Efrat, Israel – “This is how the field and its cave became the property of Abraham as a burial site, purchased from the children of Heth.” (Genesis 23:20) We recently marked one

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.