5776

אור תורה: נצבים תשע”ו

  אם יהיה נדחך בקצה השמיים הרב רוני גורביץ האם אנו משמשים כצופים בלבד בפרויקט של הקב”ה או שעלינו ליטול חלק באופן אקטיבי? על פירוש מדהים של דברי יוסף הצדיק לאחיו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ה אלול תשע”ו,

Read More

“Parsha to the Point” – Nitzavim 5776

Parshat Nitzavim (Deuteronomy 29:9-30:20)  Rabbi David Stav  The central motif of Parshat Nitzavim is the covenant that Hashem establishes with the People of Israel just before they enter the Land of Israel: You are standing today, all of you, before Hashem, your

Read More

"Parsha to the Point" – Nitzavim 5776

Parshat Nitzavim (Deuteronomy 29:9-30:20)  Rabbi David Stav  The central motif of Parshat Nitzavim is the covenant that Hashem establishes with the People of Israel just before they enter the Land of Israel: You are standing today, all of you, before Hashem, your

Read More
Rabbi Shlomo Riskin

“Shabbat Shalom” – Nitzavim 5776

This week’s “Shabbat Shalom” column has been dedicated in loving memory of Harry Sher – Hillel ben Chona z”l, on the occasion of his 2 Tishrei yahrzeit, by the Charif family in Sydney, Australia   Parshat Nitzavim (Deuteronomy 29:9-30:20)  Rabbi Shlomo

Read More
Rabbi Shlomo Riskin

"Shabbat Shalom" – Nitzavim 5776

This week’s “Shabbat Shalom” column has been dedicated in loving memory of Harry Sher – Hillel ben Chona z”l, on the occasion of his 2 Tishrei yahrzeit, by the Charif family in Sydney, Australia   Parshat Nitzavim (Deuteronomy 29:9-30:20)  Rabbi Shlomo

Read More

אור תורה: כי תבוא תשע”ו

  על האושר והכאב יעל שמעוני כל אדם חווה את כאבו באופן מדויק שאין שני לו, בעוד האושר נותר שטחי ללא התערבות מודעת. יש לעלות על האתגר הזה ולשורר את האושר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט אלול תשע”ו,

Read More
Rabbi Shlomo Riskin

“Shabbat Shalom” – Ki Tavo 5776

Parshat Ki Tavo (Deuteronomy 26:1-29:8)  Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – “Cursed be the individual who does not carry aloft the words of this Torah.” (Deuteronomy 27:26) Although I have been blessed with many magnificent students over my five decades of

Read More
Rabbi Shlomo Riskin

"Shabbat Shalom" – Ki Tavo 5776

Parshat Ki Tavo (Deuteronomy 26:1-29:8)  Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – “Cursed be the individual who does not carry aloft the words of this Torah.” (Deuteronomy 27:26) Although I have been blessed with many magnificent students over my five decades of

Read More

“Parsha to the Point” – Ki Tavo 5776

Parshat Ki Tavo (Deuteronomy 26:1-29:8)  Rabbi David Stav  Usually, the content of the Torah portion that we read is unrelated to the time of year it is read in, since we have a set order for reading the parashot, starting after Simchat

Read More

"Parsha to the Point" – Ki Tavo 5776

Parshat Ki Tavo (Deuteronomy 26:1-29:8)  Rabbi David Stav  Usually, the content of the Torah portion that we read is unrelated to the time of year it is read in, since we have a set order for reading the parashot, starting after Simchat

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.