5776

אור תורה: כי תצא תשע”ו

  תכנית הגנה לנשים פנינה עומר פרשת כי תצא מציבה לנו סולם ערכים שיש לפעול על פיו ומבחינה בין סטנדרטים חברתיים למוסר יהודי: עלינו להתאמץ לשמור על זכויותיהן וכבודן של נשים מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ב אלול תשע”ו,

Read More
Rabbi Shlomo Riskin

“Shabbat Shalom” – Ki Teitze 5776

Parshat Ki Teitze (Deuteronomy 21:10-25:19)  Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – “…you must obliterate the memory of Amalek from under the heavens; you must not forget.” (Deuteronomy 25:19) Earlier this week, the world commemorated the 15th anniversary of the horrific terrorist

Read More
Rabbi Shlomo Riskin

"Shabbat Shalom" – Ki Teitze 5776

Parshat Ki Teitze (Deuteronomy 21:10-25:19)  Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – “…you must obliterate the memory of Amalek from under the heavens; you must not forget.” (Deuteronomy 25:19) Earlier this week, the world commemorated the 15th anniversary of the horrific terrorist

Read More

“Parsha to the Point” – Ki Teitze 5776

Parshat Ki Teitze (Deuteronomy 21:10-25:19)  Rabbi David Stav    Parshat Ki Teitze encompasses nearly every facet of halakha (Jewish Law), making it one of the most diverse portions in all of the Five Books of Moses. It mentions interpersonal mitzvot as well

Read More

"Parsha to the Point" – Ki Teitze 5776

Parshat Ki Teitze (Deuteronomy 21:10-25:19)  Rabbi David Stav    Parshat Ki Teitze encompasses nearly every facet of halakha (Jewish Law), making it one of the most diverse portions in all of the Five Books of Moses. It mentions interpersonal mitzvot as well

Read More

אור תורה: שופטים תשע”ו

  ציון במשפט תפדה”- הנוסחה לחברה מתוקנת” ענבר גבאי-זדה הסנהדרין יושבים בסמוך למקום המקדש ומזכירים לשופטים את אחריותם למרדף הצדק. ענבר גבאי-זדה על הנוסחה החברתית שחושף משה רבינו בנאומו הגדול מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ה אלול תשע”ו, 08/09/2016 במסע

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.