5776

  תכנית הגנה לנשים פנינה עומר פרשת כי תצא מציבה לנו סולם ערכים שיש לפעול על פיו ומבחינה בין סטנדרטים חברתיים למוסר יהודי: עלינו להתאמץ לשמור על זכויותיהן וכבודן של נשים מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ב אלול תשע”ו, 15/09/2016 על רקע החוקים הנהוגים במזרח הקדום ואפילו ביחס לחוקים המופיעים בספר שמות, נראה כי השיח סביב …

Read moreאור תורה: כי תצא תשע”ו

Rabbi Shlomo Riskin

Parshat Ki Teitze (Deuteronomy 21:10-25:19)  Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – “…you must obliterate the memory of Amalek from under the heavens; you must not forget.” (Deuteronomy 25:19) Earlier this week, the world commemorated the 15th anniversary of the horrific terrorist attacks of 9/11. Since 2001, Osama bin Laden and Al-Qaeda have been eclipsed by an …

Read more“Shabbat Shalom” – Ki Teitze 5776

Rabbi Shlomo Riskin

Parshat Ki Teitze (Deuteronomy 21:10-25:19)  Rabbi Shlomo Riskin Efrat, Israel – “…you must obliterate the memory of Amalek from under the heavens; you must not forget.” (Deuteronomy 25:19) Earlier this week, the world commemorated the 15th anniversary of the horrific terrorist attacks of 9/11. Since 2001, Osama bin Laden and Al-Qaeda have been eclipsed by an …

Read more"Shabbat Shalom" – Ki Teitze 5776

Parshat Ki Teitze (Deuteronomy 21:10-25:19)  Rabbi David Stav    Parshat Ki Teitze encompasses nearly every facet of halakha (Jewish Law), making it one of the most diverse portions in all of the Five Books of Moses. It mentions interpersonal mitzvot as well as those concerning a person’s relationship with God. The halakhot it covers span civil law, …

Read more“Parsha to the Point” – Ki Teitze 5776

Parshat Ki Teitze (Deuteronomy 21:10-25:19)  Rabbi David Stav    Parshat Ki Teitze encompasses nearly every facet of halakha (Jewish Law), making it one of the most diverse portions in all of the Five Books of Moses. It mentions interpersonal mitzvot as well as those concerning a person’s relationship with God. The halakhot it covers span civil law, …

Read more"Parsha to the Point" – Ki Teitze 5776

  ציון במשפט תפדה”- הנוסחה לחברה מתוקנת” ענבר גבאי-זדה הסנהדרין יושבים בסמוך למקום המקדש ומזכירים לשופטים את אחריותם למרדף הצדק. ענבר גבאי-זדה על הנוסחה החברתית שחושף משה רבינו בנאומו הגדול מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ה אלול תשע”ו, 08/09/2016 במסע הארוך והמפרך מארץ הנילוס אל מפתן ארץ הקודש, בני ישראל צמאי חרות. אך הם טרם …

Read moreאור תורה: שופטים תשע”ו

Font Resize
Contrast