August 2016

תפילות לשלומו של השלטון המקומי נאמרו בקהילות יהודיות שונות בעולם. לעתים הן שיקפו נאמנות ואהדה לשליט ולעתים נבעו מפחד ותו… Posted by ‎Ohr Torah Stone – אור תורה סטון‎ on Monday, August 29, 2016 בשבע – השבועון לציבור הדתי ביקש מ-100 בני הציונות הדתית לבחור אדם או ארגון להם הם מצדיעים בשל תרומתם. התוצאה: מפגן מרהיב… …

Read more