Chanukah 5776
Rav Ohad Teharlev

נר חנוכה בפנים או בפתח לבית? הרב אהד טהרלב ראש התוכניות הישראליות, מדרשת לינדנבאום חז”ל (בתלמוד הבבלי במסכת שבת דף כ”ב ע”ב ) מלמדים אותנו שאת נרות חנוכה אנחנו צריכים להדליק בפתח בחוץ ואם אדם גר בקומה גבוהה (“בעליה”) מניחם בחלון הסמוך לרשות הרבים ובשעת הסכנה מדליק על שלחן בתוך ביתו. חז”ל הגדירו שבשעת סכנה, יש …

Read more

אור של תקווה: על החג שאוהבים לאהוב  הרב דוד סתיו יו”ר עמית, אור תורה סטון אחד החגים שהחברה הישראלית שמחה לאהוב, הוא חג החנוכה – חג שיש בו חביבות מיוחדת. מהיכן צומחת חביבות זו? האם זו החופשה שהפסיקה את רצף שנת הלימודים שהחלה לא מזמן, ונותנת לתלמידים כמה ימי חסד – או שמא הסופגניות והלביבות מרובות הקלוריות? …

Read more

Rabbi David Brofsky

Chanukah as a Festival of Praise Rabbi David Brofsky Faculty, Midreshet Lindenbaum The Nature of the Mitzvot of Chanukah Rambam begins each section of his Mishna Torah by listing the biblical and rabbinic mitzvot addressed within that section. In his introduction to the laws of Purim and Chanukah, he writes, “Contained within are two positive rabbinic …

Read more

The Essential Menorah: Placing, Lighting and Illuminating Rabbi Rafi Eis Faculty, Midreshet Lindenbaum   In the process of discussing whether one can use the fire from one Chanukah candle to light another Chanukah candle, the gemara Shabbat 22b states: אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינא אי הדלקה עושה מצוה מדליקין מנר לנר ואי הנחה עושה …

Read more

Chanukat HaBayit Ms. Dena Freundlich Faculty, Midreshet Lindenbaum The Question One of the most famous questions about Chanukah is: What motivated Chazal to create this holiday?  The Gemara on Shabbat 21b asks precisely this question and responds by relating the story of the nes pach shemen, the miracle of the cruse that contained enough oil …

Read more

Rabbi Grunstein

Chanukah: Not Just for Elitists Rabbi Yehoshua Grunstein Director of Training and Placement, Beren-Amiel and Straus-Amiel  About a year ago, a Straus-Amiel emissary serving a community abroad, was interested in sending his daughter to an Orthodox high school in Israel, due to the lack of any Jewish school in his community.  When searching various options …

Read more

חנוכה, החג של המשפחה והבית  הרב יוני הולנדר  מנהל בית המדרש התיכוני או”ת אריאל ע״ש יוסף ספירשטין פעמים רבות שאלתי את עצמי, אם נס החנוכה היה בבית המקדש אז מדוע אנו מזכירים אותו בבית? האם לא היה מתאים שעיקר המצווה וההדלקה יהיו בבית הכנסת? (חז”ל לא הזכירו דין הדלקה בבית הכנסת, המנהג הוזכר רק אצל הראשונים). …

Read more

בין החוץ והפנים  ד”ר שלומית קנדי-הראל רכזת יחד-זהות יהודית בקהילה, מינהל קהילתי גילה, ירושלים לכולנו מוכר הסיפור הידוע מן התלמוד הבבלי, על הלל הזקן הקופא כמעט למוות על גג בית המדרש של שמעיה ואבטליון, גדולי ישראל ששימשו בימי הבית השני כנשיא הסנהדרין וכאב בית דין (יומא לה ע”ב): אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום …

Read more

What’s Wrong with THIS Year? Rabbi Benjy Myers Educational Director, Beren-Amiel and Straus-Amiel In Shabbat 21b we read about the miracle of the oil that lead to the establishment of the festival of Chanukah and the declaration of eight days of celebration and thanksgiving. The relevant section in the Talmud ends with the following statement: The following …

Read more

Chanukah: Its Biblical Roots Rabbi Menachem Leibtag Faculty, Midreshet Lindenbaum Is it simply by chance that Chanukah occurs on the 25th of Kislev?  Most students would answer with a definitive ‘YES’.  After all, doesn’t the word ‘Chanukah’ evolve from the popular acronym, CHANU be-CHAF HEH – they rested [from battle] on the 25th (of Kislev)?  Presumably, then, …

Read more

Rav Nechemia Krakover

על אור ועל חשך הרב נחמיה קרקובר רב אולפנת או”ת נוה חנה ראש האולפנה (שנת תשע”ו) ‘וחשך זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל…’ [בראשית רבה פ’ ד’]  במילים אלה בוחר המדרש להסביר את המילה חשך המופיעה בפסוקים הראשונים הבריאה. החשך הראשוני והבסיסי מסמל את הרעיון המונח במלכות יון, אתה ייפגש עם ישראל אחרי כמה …

Read more