February 2015

כמו בכל שנה (כבר 10 שנים!), כך גם השנה קיימנו בבית הספר אור תורה סטון ע"ש יעקב ספירשטין בשכונת רמות, ירושלים, שוק פורים… Posted by ‎Ohr Torah Stone – אור תורה סטון‎ on Tuesday, February 24, 2015 בפאנל בחירות מיוחד שהתקיים בתיכון התורני "דרך אבות" של אור תורה סטון, הופיעו בפני התלמידים ח"כ עליזה לביא מיש …

Read more