July 2016

מאמרו של הרב אליהו בירנבוים, ראש מכון ברן-עמיאל ומכון שטראוס-עמיאל להכשרת שליחים לקהילות בתפוצות, שפורסם השבוע במדור "רב… Posted by ‎Ohr Torah Stone – אור תורה סטון‎ on Monday, July 25, 2016 "מרומא, ציריך, שטוקהולם ומדריד ועד מיאמי, בואנוס איירס, ריו דה ז'נרו וניו יורק, השליחים יצטרפו לבוגרי התוכניות שכבר מחזקים את זהות היהודית והחיים היהודיים …

Read more