Mattot- Masei

הכוח גדול של המילה הרב משה ברקוביץ כבר התרגלנו לכך שפעמים רבות מילים נאמרות “מהשפה ולחוץ”, ריקות מתוכן או כוונה אמיתית ומשמשות רק ל”תעמולת בחירות” כזו או אחרת. התורה מלמדת אותנו ואת מנהיגינו שאפשר גם אחרת מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ט תמוז תשע”ה, 16/07/2015 שורת הפתיחה המיוחדת של פרשתנו מרמזת על פרשיה חשובה …

Read more