Rabbi Ohad Tehar-Lev
Rav Ohad Teharlev

נר חנוכה בפנים או בפתח לבית? הרב אהד טהרלב ראש התוכניות הישראליות, מדרשת לינדנבאום חז”ל (בתלמוד הבבלי במסכת שבת דף כ”ב ע”ב ) מלמדים אותנו שאת נרות חנוכה אנחנו צריכים להדליק בפתח בחוץ ואם אדם גר בקומה גבוהה (“בעליה”) מניחם בחלון הסמוך לרשות הרבים ובשעת הסכנה מדליק על שלחן בתוך ביתו. חז”ל הגדירו שבשעת סכנה, יש …

Read more