Renana Birnbaum

איפה אני? איכה?  הרבנית רננה בירנבוים מנהלת אולפן הגיור אור תורה סטון ומכון להכשרת מחנכות ע”ש קלאודיה כהן חסיד בא לרבו בערב ראש השנה על מנת לבקש עזרה: “אני סובל מבלבול ושכחה המפריעים לי לתפקד! בכל לילה בטרם אלך לישון אני מניח את חפצי באופן מסודר, אך בבוקר למחרת אינני מוצא דבר. הבלבול והשכחה גורמים …

Read more