Ronen Ben David
Rabbi Ronen Ben David

‘זדונות נהפכים לזכויות’ – על דיאלוג, תשובה והיחס ביניהם הרב רונן בן דוד מנהל אולפנת “אור תורה נווה חנה”   כולנו רוצים שיהיה טוב יותר ממה שעכשיו. מדובר במוטיבציה קיומית אליה שואפים כל בני האדם. על פי השקפתם של חלק מהמקובלים, שבראשם הרב קוק, מדובר בשאיפה של כל היצורים ובעצם של כל העולם כולו. כמו …

Read more

נתן לנו תורת אמת: איזו תורה ואיזו אמת? על חוויית מתן תורה בשבועות של שנות האלפיים הרב רונן בן דוד מנהל אולפנת או”ת נוה חנה במקום הקדמה: על התורה ועל האמת מאות רבות בשנים מברך היהודי העולה לתורה את הקב”ה, אשר נתן לנו את תורתו, שהיא תורת אמת. החוויה היסודית שלנו היא שהקב”ה אמת, חותמו …

Read more