אור תורה" - פרשת השבוע מבית אור תורה סטון"

אור תורה: פרשת תרומה

שלא יספרו לכם סיפורים הרב בנג’י מאיירס  דווקא לאחר תיאור הברית שכורת הקב”ה עם בני ישראל, מפסיקה התורה לספר על

Read More »

אור תורה: פרשת יתרו

הסמיכות בין עמלק ויתרו הרב יצחק בלאו  יש דברים שליליים בעולם, אבל יש גם דברים מאד חיוביים. יש יהודים הרואים

Read More »
Rabbi Grunstein

אור תורה: פרשת בשלח

אחדות אינה אחידות הרב יהושע גרינשטיין  יש ציפייה כללית לאחדות, אך זו מעולם לא הייתה. אפילו בקריעת ים סוף לא

Read More »
Rav Nechemia Krakover

אור תורה: פרשת בא

התהליך הפנימי של יציאת מצרים הרב נחמיה קרקובר  ראשיתו של כל תהליך חיצוני הוא בתהליך פנימי. השאלה איננה רק מה

Read More »

אור תורה: פרשת וארא

טבע, טבע אנוש, וחוסן הגמישות הרב שמואל קליצנר  מדוע יש פירוט נוסף במכת הברד, ומה יכולים אנו ללמוד ממנה לחיי

Read More »

אור תורה: פרשת שמות

מדוע דווקא משה נבחר להוציאם ממצרים? יצחק גרינוולד מדוע דווקא מי שגדל בבית פרעה וכבן לבת פרעה, מחליט לאחר 20

Read More »
Oriya Mevorach

אור תורה: פרשת ויחי

בני הצעיר, האם אני בכלל מכיר אותך? אוריה מבורך ספר בראשית שנחתם השבוע בפרשת ויחי, ניחן בכל התכונות שאנו מוצאים

Read More »

אור תורה: פרשת ויגש

“ויגש אליו יהודה ויאמר”: כיצד לגשת אל האחר? יהודה שטאובר אנו חיים בתקופה שהתרבות האנושית מאפשרת ומעודדת חופש דעות וחופש

Read More »
Chana Asis

אור תורה: פרשת מקץ

חלומות מחוללים מציאות חנה עסיס בעלי החזון הגדולים הונחו על ידי החלום. כמחנכים והורים, שומה עלינו לחשוף את חלומותיהם של

Read More »