אור תורה" - פרשת השבוע מבית אור תורה סטון"

אור תורה: עקב

הגאולה תלויה בפרט ובכלל יחדיו אילנה גולדשיידר “עקב תשמעון” משמש כתזכורת שיש לנו לא רק אחריות קהילתית, אלא כל אחד

Read More »

אור תורה: ואתחנן

הדרך הנכונה לאהבת אלוקים הרב ד”ר מיכאל בן אדמון כיצד ניתן לבקש מהאדם התייחסות של אהבה כלפי האלוקים? איך האדם

Read More »
Yael Tawil

אור תורה: דברים

מהו מודל התוכחה המועילה? יעל טוויל משה רבנו לא רק מוכיח, אלא מעורר את עם ישראל להבין שכל אחד הוא

Read More »

אור תורה: מטות-מסעי

הכוח גדול של המילה הרב משה ברקוביץ כבר התרגלנו לכך שפעמים רבות מילים נאמרות “מהשפה ולחוץ”, ריקות מתוכן או כוונה

Read More »
Osnat Sharon

אור תורה: פנחס

טוענות רבניות מן התורה מניין? טו”ר עו”ד אסנת שרון בנות צלפחד זכו ביותר מאשר רק נחלה בבית אביהן, הן גם

Read More »

אור תורה: בלק

הרוח המוליכה במדבר חזי זכריה בלעם זוכה לרגעי רוממות רוח והתגלות אלוקית, רוח אשר מרימה אותו מאשפתות. אבל את ההזדמנות

Read More »

אור תורה: חקת

האמונה שבלא מובן ובלא נודע הרב בצלאל ספרא התורה והחכמה האינסופית של ה´ גדולים עלינו ועל שכלינו ולכן זהו כבוד

Read More »

אור תורה: קרח

הטעות של קרח במחלוקתו על משה הרב איתי מוריוסף היו שראו בקרח קנטרן שמחלוקתו שלא לשם-שמים, והיו שראו בו בעל

Read More »

אור תורה: שלח לך

היה נכון יותר לשלוח נשים כמרגלות רננה בירנבוים המרגלים הבינו את תפקידם באופן שונה מזה שראה אותו משה. מה הייתה

Read More »

אור תורה: בהעלותך

האחדות הלאומית היא חלק ממצוות בנית המשכן שני טרגין מדוע מוזכרת מצוות הפסח יחד עם צווים רבים נוספים, ומה חשיבות

Read More »
Yisrael Avital

אור תורה: נשא

אהבה ללא גבול – האמנם? ישראל אביטל עלינו ליהנות מהחיים הטובים ולקבל את מתנות ה´ שבכל יום תמיד ולהודות לו

Read More »

אור תורה: במדבר

רק “במדבר” – חינוך לתורה חף ממחירים ורדית רוזנבלום פרשת במדבר נקראת תדיר, ולא במקרה, ערב חג מתן תורה. התורה

Read More »